Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Punkt Pobrań

Punkt Pobrań materiału do badań zlokalizowany jest na parterze Budynku nr 15.

Godziny pracy laboratorium:

  • laboratorium na potrzeby szpitala pracuje w systemie 24-godzinnym przez 7 dni
    w tygodniu
  • obsługa pacjentów ambulatoryjnych:

przyjmowanie i pobieranie materiału do badań w Punkcie Pobrań przy laboratorium:
poniedziałek – piątek w godzinach od 700 do 1430

Badania laboratoryjne wykonywane są nieodpłatnie jeśli pacjent posiada skierowanie wystawione przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Istnieje możliwość wykonania nieodpłatnie badania laboratoryjnego na podstawie skierowania wystawionego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
w Punktach Pobrań znajdującym się na terenie miasta Krakowa.

Punkty pobrań - DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|