Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Inne

Lodołamacze 2017

18 września 2017 podczas uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie ogłoszono wyniki konkursu XII Lodołamacze 2017edycji LODOŁAMACZE, konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie i promujących aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii otrzymało drugie miejsce w kategorii Instytucja.

Wyróżnienia przyznawane są co roku pracodawcom, instytucjom
i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób  niepełnosprawnych trzech w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty  Rynek Pracy, Instytucja.

Kapituła Konkursu nagradza firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych
i promujących niepełnosprawnych pracowników.
W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych.

Konkurs na etapie regionalnym swoim zasięgiem objął cztery województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i lubelskie. Szczegóły można znaleźć na www.lodolamacze.info.pl.

Szpital Małopolski

WyróżnienieKrakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wzięło udział w plebiscycie Lekarz Małopolski 2015 organizowanym pod patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego przez POLSKA PRESS Sp. z o.o wydawcę Gazet Krakowskiej i otrzymało wyróżnienie w kategorii SZPITAL MAŁOPOLSKI.
Plebiscyt prowadzony był w pięciu podstawowych kategoriach:
-        lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
-        lekarz specjalista,
-        lekarz dentysta,
-        przychodnia,
-         szpital.
oraz w kategorii dodatkowej Osobowość/Wydarzenie

Celem Plebiscytu było wyłonienie najlepszych lekarzy, przychodni i szpitali posiadających zatrudnienie bądź adres działalności na terenie Małopolski. O wyborze laureatów w 50 proc. decydowały głosy oddane przez czytelników, a w pozostałych 50 proc. głosy kapituły w składzie:
-        Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej
-        Wojciech Kozak –Wicemarszałek Małopolski
-        Prof. dr hab. Piotr Laidler - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
-        Monika Jezierska-Kazberuk – z-ca dyrektora ds. medycznych NFZ Kraków
-        Prof. Andrzej Matyja - Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej
-        Prof. Jerzy Sadowski
-        Dariusz Madera - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego
-        Małgorzata Felger - dyrektor Fundacji Helpful Hand
-        Małgorzata Cetera Bulka – Prezes POLSKA PRESS, Oddział w Krakowie
-        Wojciech Harpula - Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej

Dziękujemy za każdy oddany głos na nasz Szpital.

Perły Medycyny

Perły MedycynyKrakowskie Centrum Rehabilitacji zajęło III miejsce w prestiżowym rankingu Perły Medycyny 2010 w kategorii szpitali monospecjalistycznych.
W zakończonym konkursie „Perły Medycyny” mogą brać udział wszystkie zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, które podlegają ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
W piątej edycji konkursu nagrodzone zostały – jak informują organizatorzy plebiscytu – zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym, które są efektywnie zarządzane, stwarzają dogodne warunki swoim pracownikom, a przede wszystkim świadczą usługi bądź oferują produkty wysokiej jakości. Nagroda przyznana w tym roku Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji sprawia, że szpital zalicza się do grona tych „placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług – ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów”.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Szpital Promujący Zdrowie

Szpital Promujący ZdrowiePolska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie powstała 1992 roku i tworzą ją szpitale, w których promocja zdrowia jest ściśle związana ze wszystkimi działaniami realizowanymi przez te szpitale dla poprawy i ochrony zdrowia osób objętych ich opieką zdrowotną. Głównym zadaniem Szpitali Członkowskich Sieci jest leczenie i to na możliwie najwyższym i przyjaznym dla ich podopiecznych poziomie. Cele i zadania programów promocji zdrowia dotyczą i obejmują pacjentów, ich rodziny, personel szpitala oraz społeczność lokalną. Szpital promujący zdrowie realizuje swoje cele i zadania przede wszystkim poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne.

 

 

 

 

Lodołamacze 2016

Lodołamacze 2016Krakowskie Centrum Rehabilitacji znalazło się wśród laureatów regionalnego etapu małopolsko - świętokrzyskiego konkursu "Lodołamacze 2016".
Gala odbyła się 12 września 2016r. w Dworku Białoprądnickim.. Nagrody przyznała  Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.Krakowskie Centrum Rehabilitacji otrzymało wyróżnienie, zajmując II miejsce w kategorii "Instytucja" za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły jego działalność stanowi wzór godny naśladowania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Statuetkami Lodołamaczy co roku nagradzane są osoby, instytucje i firmy, które stwarzają równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|