Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Pracownia RTG

RTG 

Tomasz Kłos - technik RTG
Elżbieta Gabrukiewicz - technik RTG
Numery telefonów:
Pracownia 12 42 87 317

Godziny pracy:

poniedziałek, czwartek, piątek od 7:30 do 16:30

wtorek, środa od 7:30 do 18:00

Informator RTG - ulotka do pobrania

Pracownia RTG zlokalizowana jest w budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Badania wykonywane są wysokiej klasy aparatem rtg Del Medical EV - 650, obrazowanie wykorzystuje technikę cyfrowej radiografii pośredniej, Wynik badania dostępny jest natychmiast dla lekarza kierującego w formie cyfrowej. Możliwe jest nagranie badania dla Pacjenta bezpłatnie na płycie CD lub odpłatnie w postaci wydruku laserowego. Opisy badań wykonywane są metoda teleradiologii przez EnelMed w Warszawie i dostępne są w postaci uwierzytelnionych wydruków w dniu następnym po wykonaniu badania. W Pracowni wykonywane są w szerokim zakresie badania kości i stawów. Badania rentgenowskie wykonywane są dla Pacjentów KCR na podstawie skierowania z Oddziału lub Poradni Specjalistycznych KCR.
Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnych wyłącznie na podstawie skierowania z przychodni lub gabinetu nie posiadającego podpisanej umowy z NFZ.

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|