Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
ISO

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 05-09 stycznia 2015 r. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii pomyślnie przeszło re-certyfikację Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2009, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego 9 stycznia  2009 roku – ISO 9001:2008. Decyzją niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i certyfikacji S.A.  prowadzących audyt zewnętrzny w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  system spełnia wymogi nowej normy ISO 9001:2009.

JKI 5/1/2015

Certyfikat ISO

W Krakowskim Centrum Rehabilitacji został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000. Ważność certyfikatu jest utrzymywana poprzez coroczne audyty kontrolne i recertyfikację systemu zarządzania, przeprowadzaną co trzy lata zgodnie z procedurami IMQ. Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością był poprzedzony licznymi szkoleniami wszystkich pracowników oraz kadry zarządzającej. Następnym etapem prac było opracowanie i wdrożenie systemu w naszej jednostce. Kolejnym było tworzenie dokumentacji i wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie się do certyfikacji poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Ostatnim etapem był audyt certyfikujący.

 ISO ISO 
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|