Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 05-09 stycznia 2015 r. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii pomyślnie przeszło re-certyfikację Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym  zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie  z dnia 15.04.2014 r. opublikowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.) trzecie wydanie wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – SPZK, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego 19 marca  2013 roku – SPZK. Decyzją niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i certyfikacji S.A.  prowadzących audyt zewnętrzny w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  system spełnia nowe wymagania.

JKI 5/1/2015

W naszej placówce wdrożony został System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. System ten, obok Systemu Zarządzania Jakością, wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest utrzymywany i doskonalony w celu zapewnienia, że:

  • polityka antykorupcyjna jest realizowana,
  • zadania wykonywane są w sposób rzetelny i uczciwy,
  • rośnie zaufanie społeczne do działalności Krakowskiego Centrum Rehabilitacji,
  • minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji posiada udokumentowaną deklarację polityki antykorupcyjnej (Polityka antykorupcyjna Krakowskiego Centrum Rehabilitacji). W przypadku zauważenia zdarzenia o charakterze korupcyjnym lub jeśli w trakcie załatwiania sprawy dostrzegli Państwo zachowanie nieetyczne, korupcyjne lub niekompetencję, mają Państwo możliwość zgłoszenia zdarzenie i jego okoliczności do:

  • Doradcy Etycznego Magdalena Stefańska, adres e-mailowy: doradca.etyczny@kcr.pllub bezpośrednio pod nr telefonu (12) 42 87 341. Każde zgłoszenie zostanie szczegółowo wyjaśnione a niewłaściwe zachowania wyeliminowane w celu osiągnięcia efektu zapewnienia najwyższych standardów etycznych wśród pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
  • osób zapewniających bezpośrednią opiekę (ordynator, lekarz prowadzący, pielęgniarka oddziałowa, odcinkowa)
  • Pełnomocnika ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym lek. med. Edyta Derlatka
  • Dyrektora Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIAŁANIAMI KORUPCYJNYMI

Korupcja


BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|