Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Akredytacja MZ

Twój szpital to szpital akredytowany - informator dla Pacjentów

Akredytacja szpitali

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 6/2106 z dnia 19 lutego 2016 r. oraz w związku z zapisami ustawy z dnia 6  listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.)  została udzielona Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Akredytacja Ministra Zdrowia, która potwierdza spełnienie przez naszą placówkę standardów jakości dla lecznictwa szpitalnego.

W wyniku dokonanej oceny punktowej jednostka nasza uzyskała 88% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ. z 2010 r. Nr 2, poz.24) co pozwoliło nam uzyskać już po raz trzeci certyfikat ważny na 3 lata. Do udzielenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Pierwszą Akredytację Szpital przechodził w grudniu 2009 roku. Kolejna, pozytywnie zaopiniowana wizyta akredytacyjna odbywał się w roku 2013. Ostatnia wizyta akredytacyjna odbyła się w dniach 20 – 22 stycznia 2016 roku i zakończyła się przyznaniem po raz kolejny akredytacji na okres 3 lat, nadaniem Statusu Szpitala Akredytowanego i Certyfikatu Akredytacji.

Uzyskanie statusu Szpitala Akredytowanego po raz kolejny jest wielkim sukcesem całej załogi naszego Szpitala i potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjenta. Dzięki procesowi akredytacji szpital poprawił swoją pracę i na bieżąco się doskonali, a to przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa zarówno pacjentów i pracowników szpitala.

 Akredytacja

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|