Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Poradnia Anestezjologiczna

Wizyta w poradni anestezjologicznej jest OBOWIĄZKOWA dla pacjentów oczekujących na zabieg operacyjny w naszym szpitalu. W czasie wizyty, lekarz uzyskuje od Pacjenta informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Planowany jest wówczas rodzaj wykonania znieczulenia tak, by do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań podczas zabiegu operacyjnego, jak i po nim, a także wstępnie zaplanować pooperacyjne leczenie przeciwbólowe. Lekarz zapoznaje się z wynikami badań dodatkowych wykonanymi wcześniej, dokumentacją z wcześniejszych hospitalizacji, współistniejącymi chorobami i zażywanymi na co dzień lekami, a także – jeżeli jest to konieczne – zleca wykonanie innych badań lub konsultacji lekarskich, pozwalających ocenić możliwie najlepiej stan zdrowia pacjenta.

 HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Dzień tygodnia Czas pracy
Czwartek  08:00 - 15:00
Piątek  08:00 - 15:00


Lekarze udzielający świadczeń w poradni:

 

  • Lek. med. Elżbieta Bisaga,
  • Lek. med. Marek Czarciński,
  • Lek. med. Edyta Derlatka,
  • Lek. med. Agnieszka Noga,
  • Lek. med. Waldemar Walicki.


Pacjent w dniu wizyty powinien, zabrać ze sobą:

  • skierowanie do poradni, z informacją o rodzaju i zakresie planowanego zabiegu operacyjnego (przesłane pocztą na adres podany przez Pacjenta do korespondencji z ustalona datą wizyty w Poradni)
  • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych i przyjmowanych leków.
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|