Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Krioterapia
Krioterapia w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Krioterapia ogólnoustrojowa to zabieg wywołujący w organizmie człowieka szereg korzystnych zjawisk. Związane są one przede wszystkim z efektem przeciwbólowym
i przeciwzapalnym, poprawą drenażu żylnego i limfatycznego, spadkiem napięcia mięśniowego oraz wzrostem wydzielania hormonów, m.in. ACTH, kortyzonu, adrenaliny, noradrenaliny, serotoniny, testosteronu. Skuteczne oddziaływanie krioterapii ogólnoustrojowej wykazano w leczeniu następujących chorób:

 

 • ostre i przewlekłe choroby stawów i chrząstek stawowych, jak np. reumatoidalne

zapalenie stawów, choroba Bechterewa, zespół Reitera, liszaj rumieniowaty, inne kolagenozy, dna moczanowa, infekcyjne zapalenie stawów, przewlekłe

choroby stawów jak np. zwyrodnieniowa choroba stawów, wtórne zapalenie w

chorobie zwyrodnieniowej stawów, zapalenie okołostawowe barku;

 • zespoły bólowe kręgosłupa, np. bóle w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, nerwoból nerwu kulszowego, stan po operacji jądra miażdżystego;
 • reumatyzm tkanek miękkich, jak np. zapalenie ścięgien czy zapalenie

okołościęgnowe;

 • następstwa wypadków i innych urazów, np. skręcenie, zwichnięcie, naciągnięcie

mięśni, oparzenie, obrzęki po urazach, choroba Sudecka, przykurcze stawowe;

 • choroby chirurgiczne, jak np. obrzęki po operacjach piersi, ręki, szczęki, bóle blizn, ropnie kości, przetoki, miejscowe infekcje, żylaki odbytu, świąd odbytu, ostre zapalenie żył powierzchownych, krwawienia z nosa;
 • choroby neurologiczne, jak spastyczne niedowłady połowiczne i poprzeczne, rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, miastenia, choroba Parkinsona, bóle neurogenne, zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, ostre zapalenie nerwów;

 

Zabieg krioterapii ogólnoustrojowej stosowany jest również w sporcie i odnowie biologicznej. W przypadku osób trenujących i sportowców wzrasta wydolność organizmu i przyspiesza się jego regeneracja. Ponadto terapia zimnem pobudza odporność immunologiczną, spowalnia procesy starzenia, reguluje przemianę materii, pomagając w walce z nadwagą i otyłością, zmniejsza przemęczenie fizyczne i psychiczne.

 

Przeciwwskazaniami do wykonywania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej są:

 • wysokie nadciśnienie tętnicze;
 • choroby i wady serca, w tym przebyty zawał serca;
 • choroby płuc, zwłaszcza astma oskrzelowa i POChP;
 • przeszczepy (przyjmowanie leków immunosupresyjnych);
 • krioglobulinemia;
 • zimna aglutynacja lub hemoliza;
 • hemoglobinuria na zimno;
 • pokrzywka;
 • nadwrażliwość na zimno;
 • choroba Raynauda (dyskusyjne);
 • zaburzenia troficzne;
 • zaburzenia czucia;
 • znaczna niedokrwistość;
 • nowotwory;
 • odmrożenia;
 • zaburzenia mikrokrążenia tkanek (w miażdżycy zrostowej tętnic, cukrzycy);
 • choroby nerek i pęcherza moczowego;
 • choroby nerwów obwodowych: parestezje, polineuropatie;
 • bardzo młody wiek pacjenta (dzieci do lat 10);
 • infekcje bakteryjne i wirusowe.

 

Skierowanie na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku Pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu skierowanie wydaje lekarz poradni rehabilitacyjnej, ortopedycznej, reumatologicznej bądź neurologicznej. Pacjentowi przysługuje 20 zabiegów w roku, w dwóch cyklach po 10 zabiegów.

 

Na skierowaniu musi widnieć pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON oraz numerem kodu resortowego i czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

 

Po dostarczeniu przez Pacjenta skierowania na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej do sekretariatu Ambulatorium Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, sekretarka medyczna ustala dla niego termin lekarskiej wizyty kwalifikacyjnej w tutejszej Poradni. W dniu zgłoszenia się na wizytę lekarską Pacjent powinien posiadać:

 • EKG (nie starsze niż 30 dni);
 • dokumentację leczenia szpitalnego z ostatniego roku (karty informacyjne).

 

Gdy lekarz zakwalifikuje Pacjenta do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej sekretarka medyczna wyznacza termin ich realizacji.

W dniu rozpoczęcia zabiegów Pacjent zgłasza się do sekretariatu Ambulatorium, gdzie po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne, zostaje mu wydana karta zabiegowa.

W Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii możliwe jest również wykupienie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej, realizowanych poza kontraktem z NFZ. Forma ta nie wymaga skierowania lekarskiego. Pacjent przechodzi jedynie kwalifikacje lekarską w tutejszej Poradni.

 

       Do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej obowiązuje:

 

 • Strój do kriokomory:

- bawełniane, luźne, krótkie spodenki (bez metalowych elementów), a dla kobiet dodatkowo bawełniany top,

- przepaska lub czapka osłaniająca uszy,

- rękawice,

- ciepłe skarpety sięgające do kolan.

 • Stój i obuwie do ćwiczeń.

       Przed zabiegiem krioterapii ogólnoustrojowej należy:

 • Nie stosować kremów, balsamów i maści na skórę;
 • Osuszyć ręcznikiem ciało i włosy z potu;
 • Zdjąć biżuterię, zegarek, okulary, szkła kontaktowe i ozdoby;
 • Przebrać się w strój do kriokomory;
 • Zgłosić się na pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi;
 • Zgłosić ewentualne dolegliwości;
 • Czekać w wyznaczonym miejscu na wezwanie przez personel;
 • Zdjąć własne obuwie zamienne i założyć chodaki;
 • Założyć maskę na twarz.

 

         Przebieg zabiegu w kriokomorze:

 1. Wejście do przedsionka i zamknięcie drzwi wejściowych.
 2. Pobyt w przedsionku od 10 do 15 sek. w temperaturze ok. - 60 stopni Celsjusza.
 3. Wejście do komory głównej i zamknięcie drzwi.
 4. Pobyt w komorze głównej od 1 do 3 min. w temperaturze - 120 stopni Celsjusza.
 5. Na sygnał dźwiękowy wyjście z kriokomory przez przedsionek.

 

Zasady bezpiecznego zachowania w kriokomorze:

 • Należy słuchać poleceń i informacji przekazywanych przez personel;
 • Ostrożnie poruszać się podczas wejścia i wyjścia z kriokomory;
 • Nie wykonywać gwałtownych ruchów;
 • Oddychać powoli i niezbyt głęboko przez nos;
 • Nie rozmawiać;
 • Utrzymywać ręce tak aby nie przylegały do ciała;
 • Nie przecierać oczu;
 • Nie dotykać elementów kriokomory i innych osób;
 • W przypadku nagłej potrzeby przerwania zabiegu podejść do szyby od strony operatora, zasygnalizować to uniesioną ręką i wyjść
  z kriokomory przez przedsionek;
 • W przypadku nagłego złego samopoczucia grożącego zasłabnięciem/omdleniem natychmiast otworzyć drzwi awaryjne i wyjść z kriokomory.

 

Po zabiegu w kriokomorze należy:

 • Zdjąć maskę z twarzy;
 • Zdjąć chodaki i założyć własne obuwie;
 • Zgłosić się na pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi;
 • Zgłosić ewentualne dolegliwości;
 • Przebrać się w strój do ćwiczeń;
 • Udać się na salę gimnastyczną na 30-minutowe ćwiczenia.

 

 

 

 

 

 

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|