Krakowskie Centrum Rehabilitacji
ogłoszenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Znak postępowania: A.I.4240-4/16
Data: 23.06.2016
Ogłoszenie o przetargu na:

4/16 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym  i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali  się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki:
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|