Krakowskie Centrum Rehabilitacji
ogłoszenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Znak postępowania: A.I. 4240-1/16
Data: 21.01.2016
Ogłoszenie o przetargu na:

1/16 Konkurs na świadczenia  zdrowotne udzielane w centrum ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z narodowym funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki:
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|