Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Galeria - Remont budynku przy ul. Emaus
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 w Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacjami wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem terenu.

Z dniem  12 kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 w Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacjami wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem terenu. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć przedstawiającą postęp robót w realizacji inwestycji.

Emaus
Emaus
03 06 2016
03 06 2016
20 06 2016
20 06 2016
18 07 2016
18 07 2016
18 08 2016
18 08 2016
25 08 2016
25 08 2016
BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|