Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Spotkania z pacjentami w ramach działania zespołu ds. Promocji zdrowia
Spotkania z pacjentami w ramach działania zespołu ds. Promocji zdrowia

Przedstawiamy zaplanowane terminy spotkań z pacjentami w ramach działania Zespołu ds. Promocji Zdrowia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
Spotkania z zainteresowanymi tematyką pacjentami i osobami z zewnątrz przeprowadzone będą, jak dotychczas ,w budynku oddziału rehabililaki na sali seminaryjnej przez dr Marcina Jezierskiego w formie prezentacji multimedialnych wraz z wykładem (pogadanką) z pokazami praktycznych ćwiczeń fizycznych prezentiiwanych przez mgr Bartosza Żaczka. Uczestnicy spotkań otrzymają materiały informacyjne w postaci ulotek, książek związanych z tematyką spotkania.

21 i 28.06.2016 Szkolenia edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej

1. A. Zapobieganie upadkom i czynności życia codziennego w warunkach szpitalnych i domowych

    B. Bezpieczne poruszanie się – poradnik pacjenta z endoprotezą

-        osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów: pielęgniarka  Teresa Skotniczny, fizjoterapeuta mgr  Jacek Szefer

-        miejsce spotkania: stołówka Oddziału

-        data 21.06.2016 r. wtorek godz. 12.30

2.A. Życie z zespołem bólowym kręgosłupa

   B. Bezpieczne poruszanie się – poradnik pacjenta po udarze

-        osoby odpowiedzialne za przygotowanie tematów: pielęgniarka Sylwia Lubaś, Fizjoterapeuta mgr Tomasz Malinowski

-        miejsce spotkania: stołówka Oddziału

-        data 28.06.2016 r. wtorek godz. 12.30

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|