Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player
Dyrekcja

 Dyrektor Szpitala

mgr Teresa Zalewińska - Cieślik

Sekretariat Dyrektora

tel. +48 012 428 73 04, fax 012 425 12 28

e-mail: office@kcr.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med

Edyta Derlatka

tel. +48 012 428 73 18

Pełnomocnik Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych

Główny Księgowy

mgr Iwona Rutka

tel. +48 012 428 73 04, fax 012 425 12 28

e-mail: i.rutka@kcr.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Logistyczno - Marketingowych
Kierownik Działu Administracji

mgr inż. Agnieszka Zielińska

tel. +48 012 428 73 04, fax 012 425 12 28

e-mail: a.zielinska@kcr.pl

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|