Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
Get Adobe Flash player

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczenstwa opartego na wiedzy. Działanie 1.2 Rozwój społeczenstwa informacyjnego.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Realizuje projekt pod nazwa:

Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii w celu poprawy jakości świadczonych usług

 

 

W ramach realizacji projektu zakupiono dotychczas:
  • 25 komputerów wraz z oprogramowaniem
  • Serwer wraz z oprogramowaniem
  • Licencje/sublicencje oprogramowania Oracle wraz w tym: 1 bezterminowa sublicencja CPU Oracle Database 11 Standard Edition One na 2 procesory
  • Rozbudowa połączeń światłowodowych

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu

aktualnosci
Archiwum wiadomości

BIP
NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
|
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 12-00051
|